Zásady ochrany osobních údajů

Zacházíme s Vašimi údaji vždy s respektem

Pokud jste návštěvníkem těchto webových stránek, odběratelem nebo účastníkem našich aktivit, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jaká práva máte v souvislosti s GDPR (jedná se o nařízení o ochraně osobních údajů) a jak je chráníme.

Kdo je správce

Správcem Vašich osobních údajů je Křesťanské kulturní centrum Zlín z.s.  se sídlem 2. května 2384, Zlín 760 01, Česká republika, IČ: 229 04 221 a provozujeme stránky: http://www.kkczlin.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce, a tudíž určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Budeme dělat vše pro to, abyste se u nás cítili v bezpečí. Pokud byste měli nějaké otázky, návrhy, připomínky, neváhejte se na nás obrátit: kkczlín@seznam.cz.

Jaké osobní údaje sbíráme a proč

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:Vaše osobní údaje (jedná se pouze o vaši emailovou adresu)  využíváme na zasílání informací o akcích, které pořádáme.

Newslettery Vám zasíláme jen na základě Vašeho souhlasu.

Fotografie a video záznamy

Na některých našich živých akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie a video záznam používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze lidé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: kkczlin@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud byste měli pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, budeme moc rádi, pokud nejprve budete o této skutečnosti informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Pokud by se Vám zdálo, že jsme pochybení nenapravili, můžete se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů

Odhlásit se můžete tak, že nám napíšete mail na: kkczlin@seznam.cz. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018. Čas od času se mohou tyto zásady o zpracování osobních údajů měnit. Aktuální znění bude vždy přístupné na těchto stránkách.