Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Olga Pazerini

Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Olga Pazerini

7.11.2023 v 18,00 hod.

Beseda s humornými obrázky na téma. Řečník: Olga Pazerini, karikaturistka, lektorka zdravého životního stylu.

Tradiční setkávání se zajímavými lidmi na půdě bývalé knihovny v parku (nyní Zlínský klub 204), přízemí číslo 104.

Vstup volný.

Křesťanské Kulturní Centrum – Zlín
Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny)
Vchod – pravé dveře
Místnost č. 110 v přízemí