přednášky, diskusní večery, koncerty a další

Ať už jste na své životní cestě kdekoliv, jste vítáni!

PŘEDNÁŠKY, DISKUZNÍ VEČERY

Setkání se zajímavými hosty, odborníky, umělci a cestovateli.

BIBLE PRO DNEŠNÍHO ČLOVĚKA

Témata a termíny uvedeny v programu. Témata se zaměřují na sérii výkladu Evangelií. Večery moderují vedoucí zlínských církví provozujících KKC.

OTEVŘENÝ PROSTOR & KNIHOVNIČKA NA ŘÍMSE

Je místem k zastavení, odpočinku, rozhovoru, samostudiu, četbě, wifi-free. V úterky od 15:00 – 17:00

KÁVA S FARÁŘEM

Možnost rozhovoru s přítomným farářem či kazatelem. Ve středy od 17:00 – 18:00.

VÝTVARNÁ DÍLNA

Výtvarná dílna je určena všem věkovým kategoriím. Pracujeme s různými výtvarnými technikami. Během kurzu se dovíte jak kterou techniku používat, vyrobíte si umělecká díla, která mohou zdobit Vaše domovy nebo je můžete dát někomu jako dárek.

VEČERY CHVAL A MODLITEB

Se zlínskou kapelou 180°. Žánr: Pop & Rock, Worship. Čtvrtek, jednou v měsíci.

RETRO KLUB NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENÉ

Přednášky, besedy, cestopisy…

MAXi MLÁDEŽ

Setkání zlínských mládeží. Čtvrtletně.

SÍŤ

Setkání mladých. Prostor pro povídání o všem možném a nemožném, hudba, hry, modlitby… Každý pátek od 18 hodin.

Další aktivity

Každý je zván

Klub zdraví

Besedy o zdravém životním stylu. Mimo to vám představíme nové recepty a nabídneme ochutnávku zdravých pokrmů. Vítáme všechny, kteří se zajímají o své zdraví. Vstup volný. Kromě toho pravidelná setkání vždy první čtvrtek v měsíci v Malenovicích Tyršova 1108, naproti Sokolovně

Kontakt: 734521469

Povídání se zpíváním

Komponovaný pořad slova s písní. Pořad nejen pro seniory připomíná události v proměnách kalendářního roku, svátky, tradice, výročí. Účastníci se mohou aktivně zapojit svými vzpomínkami, zkušenostmi, diskusí k danému tématu, potěšit se setkáním se společným zpěvem písní. Každý sudý týden v měsíci, středa od 9:30 hodin

KŘESŤANSKÁ KNIHOVNA

Knihy, které se dotknou vašeho srdce – pro děti, mládež i pro dospělé – o mezilidských vztazích, výchově, zdraví, z duchovní oblasti. Dle vašich potřeb a zájmu vám doporučíme knihu na dobu jednoho měsíce. Půjčovné je zdarma. Plná nabídka s více jak 800 tituly z křesťanských nakladatelství je k dispozici na pobočce knihovny, Zlín Malenovice, Tyršova 1151,

Kontakt: Iveta Slováčková, 732148025, knihovnaprovas@seznam.cz