Praktický přístup k léčbě obezity – MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

Praktický přístup k léčbě obezity – MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

22.6.2021 v 18,00 hod.

Praktický přístup k léčbě obezity

Přednášející: MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

Internistka, diabetoložka a endokrinoložka, III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Každý je srdečně vítán.

Křesťanské Kulturní Centrum – Zlín
Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny)
Vchod – pravé dveře
Místnost č. 110 v přízemí