ATM-Alianční týden modliteb 9.-13.1.2023

ATM-Alianční týden modliteb 9.-13.1.2023

Je modlitebním shromážděním v rámci našich měst, církví, sborů a farností.

V týdnu  9-13.1. v 18:00 – 19:00 ve Zlíně v ČCE kostele, ul. Štefánikova:
Každý večer povedou tři církve se zapojených zlínských církví.

Alianční týden modliteb – Dobrý pastýř

  • Pondělí – CASD  (Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… Ž 23, Mk 6:34-52)
  • Úterý – CB + ČCE (I když půjdu roklí šeré smrti … Ž 23:4-5)
  • Středa – CČSH + ŘK (Moje ovce slyší můj hlas…. Jan 10:1-5, 27-30)
  • Čtvrtek – BJB + KřSb (Nebudu mít nedostatek … Mk 6:34-52)
  • Pátek – AC + CB-Maják-Zlín

Česká evangelikální aliance (ea.cz)

Dobrý pastýř
Jednou z našich největších potřeb v dnešní době je, aby lidé skutečně viděli a věřili věcem,
které již vyznávají, že jimvěří. Vědět o věcech teoreticky a umět je vyslovit ještě neznamená,
že jim skutečně věříme. Když skutečně věříme tomu, co vyznáváme, jsme nastaveni tak, že
podle toho jsme ochotni také jednat. Jednat tak, jako by to, co vyznáváme bylo pravdivé. Žít
tak, jako by tomu bylo tak.
Slova 23. žalmu a 1000 let jeho ozvěn v Písmu, které jsou podkladem letošního
Aliančního týdne modliteb, patří k nejznámějším biblickým textům, které lidé citují. Mnozí
ho dokáží odříkat zpaměti, a to včetně lidí, kteří o Bohu příliš nic nevědí. Někteří se žalm
naučili čistě jako básnickou literaturu. Je však trvalou otázkou, kdo z nás ve svém životě
zažívá živou skutečnost, kterou žalmista popisuje. „Hospodin je můj pastýř“ je bohužel
častěji sentimentem vytesaným na náhrobních kamenech než skutečností zapsanou do
každodenních životů. Hned první verš žalmu: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít
nedostatek.“ popisuje život, po kterém všichni toužíme. Život, ve kterém nám nic zásadního
nechybí, protože Hospodin je náš pastýř. Jako by se zde ozývalo Ježíšovo „Hledejte nejprve
Boží království a jeho spravedlnost,“ a všechno ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33). Jak ale
v době války, kdy nedostatkem trpí miliony lidí, věřit tomuto žalmu. Možná je ale situace,
v níž David tento text psal, mnohem bližší současné realitě, než se zdá. Vyrovnává se
s nebezpečím smrti i ohrožením nepřáteli. Život bez nedostatku je ve své podstatě takový
život, který nemá strach ze zla, protože Bůh je s námi za všech okolností. Život prostý
strachu. Právě v této době, kdy mnozí kupčí se strachem lidí, může být církev prorockým
hlasem štědrosti, vytrvalé pomoci, pokoje a naděje v moc dobra a pravdy. Modlitba nám
pak otevírá oči, jak vstoupit do toho, co Bůh činí kolem nás. Požehnaný čas na modlitbách.
Jiří Unger – tajemník ČEA

Organizují zlínské církve.