‚Odolnost a nezdolnost‘ aneb stres… MUDr. Jana Krynská

‚Odolnost a nezdolnost‘ aneb stres… MUDr. Jana Krynská

Beseda o imunitě

11.10.úterý 18.00

s hostem MUDr. Janou Krynskou

Vstup volný.

Křesťanské Kulturní Centrum – Zlín
Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny)
Vchod – pravé dveře
Místnost č. 110 v přízemí