Bible pro dnešního člověka

Bible pro dnešního člověka

Studium Bible s diskusí na téma:
Ježíš o sobě: „Já jsem vinný kmen“. Evangelimu Jana 15 kap.

24.2. Středa 18.00

Přednášející: Samuel Húšť, kazatel Křesťanského sboru ve Zlíně
www.krestanskysborzlin.cz

Vstup volný.

Křesťanské Kulturní Centrum – Zlín
Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny)
Vchod – pravé dveře
Místnost č. 110 v přízemí