Lidská identita z pohledu Bible

Lidská identita z pohledu Bible

Sobota 12. září
18:00

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

1. Důležitost poznání osobní identity
2. Lidská identita obecně
3. Identita křesťana

kafe