Svědectví Bible. Martin Žůrek, ThB.

Svědectví Bible. Martin Žůrek, ThB.

21.5. úterý 18.00 – 19:30

Přednáška – proroctví na Ježíše Krista.

Postava Ježíše Krista je fenomén, kterým stojí zato se zabývat, byť
bychom ho sledovali pouze jako historickou osobu. Jeho život je
doložitelný i z mimobiblických pramenů. Společně najdeme přibližně 30
starozákonních proroctví a budeme sledovat, jak přesně se naplnila na
Ježíšově  životě.

Vstup volný.
Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny – vedle parku)
Místnost č. 110 v přízemí